ด้านทรัพย์สิน

การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน "โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A"

          ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A ภายใต้ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยให้สิทธิการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแปลง A ขนาดที่ดินประมาณ 32 ไร่ ที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีกลางบางซื่อ  ทั้งนี้การรถไฟฯ กำหนดดำเนินโครงการฯ ได้ดังนี้ 

          1. เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนให้แก่เอกชนผู้สนใจในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในราคาชุดละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

          2. เปิดรับซองข้อเสนอการร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ยื่นซองข้อเสนอ ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟบางซ่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และปิดรับซองข้อเสนอในเวลา 15.00 น. 
          ผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-220-4048 และ 02-220-4648 ภายในวันที่และเวลาราชการ หรือที่ http://www.railway.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม (ขนาด 2.32 MB)

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่