ข่าวประจำวัน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ตรวจสภาพการโดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

          วันนี้( 11 เมษายน 2561 ) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ตรวจสภาพการโดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พร้อมกำชับผู้ปฎิบัติงานทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ