ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมอาสาล้างบ้าน นำอาสาสมัครเดินทางลงพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทําความสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมอาสาล้างบ้าน นำอาสาสมัครเดินทางลงพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทําความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยการสนับสนุนตั๋วรถไฟโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้น 2 ไป-กลับ เที่ยวละ 40 ที่นั่ง เส้นทางกรุงเทพ-บ้านไผ่ จำนวน 40 ที่นั่ง และเส้นทางบ้านไผ่-กรุงเทพ จำนวน 40 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 80 ที่นั่ง อีกทั้งยังได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่ อาทิ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ถุงมือยาง รองเท้าบูท ที่โกยขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาด แปรงขัดพื้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” จนทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมาก

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมอาสาล้างบ้าน ให้การสนับสนุนตั๋วรถไฟโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ-บ้านไผ่-กรุงเทพ เที่ยวละ 40 ที่นั่ง จำนวน 2 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 80 ที่นั่ง เพื่อนำอาสาสมัครเดินทางลงพื้นที่ทําความสะอาดฟื้นฟูบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอย่างหนัก โดยมีผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ครัวเรือน มีที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบความเสียหาย 500 หลัง

ทั้งนี้ คณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมอาสาล้างบ้าน ของมูลนิธิกระจกเงา ได้เริ่มเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพ โดยรถโดยสารรถนอนปรับอากาศ ขบวนรถเร็วที่ 133 (กรุงเทพ-หนองคาย) ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 20.45 น. และเดินทางถึงสถานีบ้านไผ่ในช่วงเช้าของวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 04.59 น. จากนั้นได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดล้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นเวลา 2 วัน และมีกำหนดเดินทางกลับโดยรถโดยสารรถนอนปรับอากาศ ขบวนรถเร็วที่ 134 (หนองคาย-กรุงเทพ) ในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 21.41 น. เดินทางถึงสถานีกรุงเทพในช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 04.45 น.

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้การรถไฟฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่อาสาลงนำไปใช้ทำความสะอาดในพื้นที่ อาทิ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ถุงมือยาง รองเท้าบูท ที่โกยขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาด แปรงขัดพื้น ซึ่งการรถไฟฯ คาดหวังว่าการให้การสนับสนุนกิจกรรม อาสาล้างบ้าน แก่มูลนิธิกระจกเงา จะเป็นส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้เป็นอย่างดี

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email