ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดตัวโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน และพัฒนายกระดับให้พื้นที่สถานีรถไฟเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space ในรูปแบบของ Special Executive Talk บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟที่น่าจดจำในหัวข้อ “การเดินทางเมื่อวันวาน” และวงสนทนา “เมื่อเราได้ออกเดินทาง...” จาก ผศ.ปริญญา ชูแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ เจ้าหน้าที่ ททท. และประชาชนกลุ่มคนบ้านปิน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ให้บริการระบบราง ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทางรางครั้งใหญ่ตามยุทธศาสตร์ของชาติ อาทิ การก่อสร้างรถไฟทางคู่ในหลายเส้นทาง รถไฟความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดต้นทุนโลจิสติก ประหยัดพลังงาน ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้คำนึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยเฉพาะสถานีรถไฟซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา จึงได้ร่วมมือกับภาคประชาชน นักวิชาการ สื่อสาธารณะ ภาคีท้องถิ่น ส่วนราชการท้องถิ่น ในการอนุรักษ์สถานีรถไฟ และสถานที่ที่สำคัญ ควบคู่ไปกับแผนการพัฒนาความเจริญและความทันสมัยในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของสังคมไทย พร้อมกับได้จัดโครงการ ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบีเอส Creative Train(ing) Space ซึ่งหลังจากงานในวันนี้ การรถไฟฯ ททท. และไทยพีบีเอส จะออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ เป็นพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวทางต่อยอดในการอนุรักษ์สถานีรถไฟ และสถานที่สำคัญของชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่คู่กับการเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรถไฟในอนาคต

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า สถานที่แรกที่จะเริ่มโครงการก็คือ สถานีรถไฟบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชมภาพยนตร์สั้น กิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลต่างๆ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน รำวงร่วมสมัย การออกร้านอาหารและสินค้าพื้นบ้าน ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ โดยขอให้ติดตามรายละเอียดในเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือติดต่อรายการนำเที่ยวที่แพร่ทราเวลเอเจนซี่ โทรศัพท์ 054-523-671

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email