ข่าวประจำวัน

ผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

ผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

ก้าวหนึ่งของความสำเร็จ ในการพัฒนาทางเดี่ยวสู่ทางคู่
และพร้อมสำหรับพัฒนาต่อเนื่อง สู่ทางคู่ที่ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ ETCD Level1 เพิ่มความจุทาง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตรงเวลา ให้บริการที่ดี สร้างความสุขให้ผู้ใช้บริการ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเดินทาง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email