กิจกรรม รฟท.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว "รวมพลังด้วยใจถวายพ่อหลวง"

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวพนักงานในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล นอกจากนี้ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ลงตรวจพื้นที่บริเวณที่หยุดรถยมราช ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งของผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปร่วมงานพระราชพิธีฯ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email