ข่าวประจำวัน

ผู้บริหารจากคณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรม ปันรัก ปันความสุข นำผู้สูงอายุร่วมใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ ผู้บริหารจากคณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 ( นบส.คค รุ่นที่ 1 ) การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ปันรัก ปันความสุข  นำผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและบ้านบางละมุง จำนวน 50 คน ร่วมทดลองใช้บริการและเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค โดยมีนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน  เป็นประธานการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ คณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยตัวแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ได้ร่วมกันออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าท่าพระพร้อมกันเวลา 09.00 น. เพื่อไปเยี่ยมความสวยงามของชมสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ชั้นในของเกาะรัตนโกสินทร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหมือนดั่งท้องพระโรง ประดับด้วยเสาสดุมภ์ระหว่างทางเดิน  พื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมือง ประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง เพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน ปิดทองคำเปลว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณ ต่อมาได้นำคณะออกเดินทางไปยังสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของกิจการรถไฟไทย โดยมีการจัดแสดงโมเดลจำลองรถไฟ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในกิจการรถไฟทุกรูปแบบตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เช่น เครื่องตีตั๋วแบบแข็ง รวมถึงจัดแสดงตั๋วรถไฟในยุคต่างๆ  จากนั้นได้นำคณะผู้สูงอายุร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยรถยนต์ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรม ปันรัก ปันความสุขครั้งนี้ ได้สร้างความปลาบปลื้มใจ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิตจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและบ้านบางละมุง มาเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลวง พร้อมทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่ เยี่ยมชมความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าที่มีความสวยงามระดับประเทศ ตลอดจนได้รับชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ เพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของการรถไฟฯ  ซึ่งช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน และลดหย่อนความตรึงเครียดได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 93/2562
วันที่ 4 กันยายน 2562

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email