ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

หัวหน้าหน่วยบริการตั๋วพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากร แนะนำการใช้บริการรถไฟให้แก่ น้องๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2

วันนี้ (20 มิ.ย.62) เวลา 13.00 - 14.30 น. นายศักดิ์สิงห์ วงศ์สงวนสอดศรี หัวหน้าหน่วยบริการตั๋วพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากร แนะนำการใช้บริการรถไฟให้แก่ น้องๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ห้อง SEAWEED โรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมทัศนศึกษาที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงต่อยอดการเรียนรู้จากในห้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้ทดลองโดยสารรถไฟจากสถานีพิษณุโลก - แม่เทียบ อีกด้วย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ