ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ กำหนดจัดงาน วันบุรฉัตร ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่

การรถไฟฯ กำหนดจัดงาน วันบุรฉัตร ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่

เนื่องในวันบุรฉัตร 14 กันยายนของทุกปี การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีวางพวงดอกไม้บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ และพระกรณียกิจที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงวางรากฐานกิจการในหลายๆด้าน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ