ด้านบริการโดยสาร

สรุปจำนวนประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วเดินทางโดยรถไฟสัปดาห์แรก

 

         บ่าวันนี้(8 พฤศจิกายน 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสารกับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ EDC ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศที่จำหน่ายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ STARS – 2 ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมานั้น

         การรถไฟฯ ได้สรุปจำนวนผู้ใช้บริการในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560) มีผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ รวมทั้งสิ้น 42,966 ใบ เป็นตั๋วโดยสารที่ประชาชนได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ จำนวน 18,064 ใบ และเป็นตั๋วที่ซื้อในวันเดินทาง จำนวน 24,902 ใบ คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 3,212,889 บาท โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มีการซื้อตั๋วโดยสารสูงสุดคือ 4,481 ใบ

         รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีปัญหาระบบเครือข่ายที่ทำให้เกิดความล่าช้าที่สถานีกรุงเทพนั้น ขณะนี้ใช้งานได้เป็นปกติ และได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ โดยการแยกช่องจำหน่ายตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่ใช้เงินสด ผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการ ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วเดือนและตั๋ววีไอพี ตั๋วรถไฟชานเมือง และช่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและการคืนตั๋วโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการซื้อตั๋วมากยิ่งขึ้น

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email