ด้านบริการโดยสาร

กำหนดเวลาเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร งานพระราชพิธีฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2560

จุดจอดรถในบริเวณสถานีรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพื้นที่จอดรถในบริเวณสถานีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคมรองรับประชาชน ร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณพระราชพิธีฯ ท้องสนามหลวง

กำหนดเวลาเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร งานพระราชพิธีฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2560 เส้นทาง ธนบุรี-นครปฐม-ธนบุรี , กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ , กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ , กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ , กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และ กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email