ข่าวประจำวัน

รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ ของการรถไฟฯ วันที่ 4 มกราคม 2564

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เวลา 11.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 
การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (3 มกราคม 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 56,733 คน 
   แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 19,578 คน ผู้โดยสารขาเข้า 34,953 คน
   ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 17,667 คน คนรองลงมาคือ สายใต้ 15,781 คน สายเหนือ 15,333 คน และสายตะวันออก 7,952 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารของขบวนรถทางไกลเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   ทำให้มีผู้โดยสารหนาแน่นเฉพาะช่วงที่มีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพเท่านั้น และสามารถระบายผู้โดยสารเดินทางต่อโดยรถสาธารณะได้  ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในวันนี้ จำนวน 1 ขบวน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ ขบวนรถธรรมดาที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากต้นทาง เวลา 19.45 น. ถึงปลายทาง เวลา 07.25 น.

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ