ข่าวประจำวัน

ห้ามพลาด! การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วขบวนรถพิเศษ และรถโดยสารนั่ง และรถโดยสารนั่ง/นอนปรับอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม 11 ธันวาคม นี้

การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วขบวนรถพิเศษเส้นทางสายเหนือ อีสาน ไป-กลับ และรถพ่วงโดยสารนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2 และชั้น 3 ในเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม วันที่ 11 ธันวาคม นี้ รองรับผู้โดยสารได้เพิ่ม 8,000 คน พร้อมแจ้งงดเดินขบวนรถไฟนำเที่ยว  29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562


นายวรวุฒิ  มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการรถไฟฯ ได้เปิดให้มีการจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในเทศกาลปีใหม่ 2562 จนเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน และยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการนั้น


การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม โดยได้พ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนที่มีการวิ่งให้บริการประจำ และเปิดเดินขบวนรถพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ไป - กลับ อีก 8 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายะวันออกเฉียงเหนือ โดยเที่ยวไปเริ่มออกเดินรถตั้งแต่วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 และเที่ยวกลับออกเดินรถในวันที่ 1 – 2 มกราคม 2562   นอกจากนี้ ในขบวนรถประจำที่ถูกจองเต็มหมดไปแล้วนั้น  การรถไฟฯ ยังได้นำรถนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2, รถนั่ง/นอนพัดลม ชั้น2, รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 เพิ่มด้วย


นายวรวุฒิกล่าวว่า การรถไฟฯได้กำหนดเปิดจำหน่ายตั๋วขบวนรถที่เปิดเดินพิเศษ และตู้รถที่นำมาพ่วงเพิ่มในขบวนรถปกติ ให้แก่ผู้ประชาชนที่ต้องการเดินทาง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยเปิดจำหน่ายพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้การดำเนินแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงปีใหม่ ด้วยการจัดเดินขบวนรถพิเศษ และพ่วงรถโดยสารเพิ่มเข้ากับขบวนรถปกตินั้น  จะสามารถรองรับการเดินทางผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอีกประมาณ  8,000 คนต่อวัน หรือรองรับการเดินทาง
ของผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน


ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ขอแจ้งงดเดินขบวนรถนำเที่ยว กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค และ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 29, 30 และ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

---------------------------------

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่