กิจกรรม รฟท.

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน

ตามที่การรถไฟฯได้นำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์จากผู้ที่ให้ความสนใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์ต่อร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว จำนวน 7 ราย โดยการรถไฟฯ ได้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และได้ออกประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 1 (ครั้งที่1) 18-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล
ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 1 (ครั้งที่2) 29-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล
ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 2 (ครั้งที่1) 18-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล
ข้อวิจารณ์ โครงการนครปฐม-หัวหิน สัญญา 2 (ครั้งที่2) 29-05-60 คลิกเพื่อดูข้อมูล

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email