ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีบุรีรัมย์ ให้เป็นประตูสู่เมืองกีฬา

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีบุรีรัมย์ ให้เป็นประตูสู่เมืองกีฬา  เพื่อส่งเสริมให้สถานีรถไฟเป็นจุดเช็กอิน และศูนย์กลางแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมโอกาสการหารายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟ 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สถานีบุรีรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิด “ประตูสู่เมืองกีฬา” โดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี นายสถานีบุรีรัมย์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟ น้องๆนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนวัดโพธิ๋ทอง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 250 คน

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม Station Y มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กล

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email