ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์


ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคข้อเขียน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการปรมวลผลสอบภาคข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่นชมพนักงานรถไฟ ปฏิบัติงานด้วยใจไม่ใช่แค่หน้าที


เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.12 น. ณ สถานีศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นายพสิษฐ์ ธิรบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศรีขรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ยืนรอรับขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี ndash; กรุงเทพ ซึ่งกำลังจะเข้าเทียบสถานี ซึ่งในเวลาเดียวกันได้มีเด็กหญิงวิ่งเล่นอยู่บริเวณด้านหลังม้านั่ง ที่เป็นไม้หมอน วิ่งออกมาด้วยความเร็วและเข้าใกล้บริเวณชิดขอบชานชาลา นายพสิษฐ์ฯ ได้ยืนอยู่บริเวณนั้น จึงได้รีบอุ้มเด็กให้พ้นออกจากพื้นที่เขตอันตรายได้อย่างปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณและขอยกย่องชมเชย นายพสิษฐ์ ธิรบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศรีขรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ไหวพริบและมีสติ และเอาใจใส่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฯ จึงขอขอบคุณและขอชื่นชม นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มา ณ โอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน