ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินทางระบบอีเมล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้เต็มราคาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


การรถไฟแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารผ่านทางระบบอีเมล (Endash;mail) ได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิดndash;19)ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดndash;19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายประเทศต้องประกาศห้ามการเดินทางเข้า ndash; ออกประเทศ และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิดndash;19) โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ตในประเทศหรือต่างประเทศ หากไม่ประสงค์จะเดินทาง หรือกรณีที่จองตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถที่ได้ประกาศงดเดินไปแล้ว ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษผ่านทางอีเมล (E ndash; mail) พร้อมกับแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ตขอคืนเงินเต็มราคา ส่งมาที่อีเมล passenger-ser@railway.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายวรวุฒิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตคือการซื้อตั๋วโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟฯ www.railway.co.th หรือที่ www.thairailwayticket.com โดยผู้ซื้อตั๋วจะชำระค่าโดยสารทางผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้เท่านั้นสำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดndash;19) สามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาผ่านทางระบบอีเมล (E ndash; mail) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งระเทศไทย แจ้งปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก พร้อมแจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปรับแผนการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดndash;19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา เริ่มปรับแผนการเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มี.ค.2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่างๆ เข้า-ออก พื้นที่ได้ ดังนั้นการรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก และงดเดินขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 169/170 และ171/172 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เริ่มปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีขบวนรถที่ปรับแผนการเดินรถ ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป1. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 (กรุงเทพ ndash; ยะลา ndash; กรุงเทพ) งดเดินจาก กรุงเทพ ndash;ยะลา ndash; กรุงเทพ2. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ ndash; สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ ndash; สุไหงโกลก - หาดใหญ่3. ขบวนรถด่วนที่ 37/38 (กรุงเทพ ndash; สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ ndash; สุไหงโกลก - หาดใหญ่4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ ndash; ยะลา) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ ndash; ยะลา ndash; หาดใหญ่ และตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้1. ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก) งดเดินจาก กรุงเทพ - สุไหงโกลก2. ขบวนรถด่วนที่ 169 (กรุงเทพ - ยะลา ) งดเดินจาก กรุงเทพ ndash; ยะลา3. ขบวนรถด่วนที่ 42 (กรุงเทพ ndash; ยะลา) งดเดินจาก ยะลา - กรุงเทพ4. ขบวนรถโดยสารท้องถิ่นที่เดินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโกลกจำนวน 16 ขบวน นายวรวุฒิฯ กล่าวเพิ่มเติม สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน