ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์


เนื่องด้วยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ จึงจำเป็นต้องแยกช่วงวันเดินทางเป็น 2 เว็บไซต์ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างโดยคลิกที่นี่ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนการเดินรถและงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2563 โดยในวันนี้ (4 ธันวาคม 2563) ได้เปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช เป็นการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จะเดินทาง โดยให้ขบวนรถปรับเปลี่ยนปลายทางเป็นที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ต่อไป สำหรับวันพรุ่งนี้ (5 ธันวาคม 2563) ได้ทำการปรับเปลี่ยนการเดินรถและงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนี้* ขบวนรถที่งดให้บริการ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ ndash; สุไหงโกลก ndash; กรุงเทพ2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ ndash; ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ* ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยน ต้นทาง ndash; ปลายทาง ที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ ndash; ตรัง - กรุงเทพ2. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง ndash; กรุงเทพ3. ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพสำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นหากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์อากาศว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง ทั้งนี้การรถไฟฯ จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน