ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ รับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น 2. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน) 3. กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 4. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟฯ ส่งมอบความห่วงใยมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พนักงานรถไฟและประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ส่งความห่วงใยให้กับพนักงาน ลูกจ้าง การรถไฟฯ ทุกคน โดยมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ เพื่อใช้ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ใช้บริการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอความร่วมมือให้พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามสถานีและบนขบวนรถการ์ดอย่าตกและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ndash; 19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ก่อนเข้าในพื้นที่ของการรถไฟฯ การตั้งจุดบริการแอลกอฮอลล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง หรือหากใครรู้สึกมีอาการป่วยหรือสัมผัสกับผู้มีประวัติติดเชื้อ ผู้มีโอกาสเข้าข่ายสุ่มเสี่ยง ตลอดจน เคยเดินทางไปสถานที่สุ่มเสี่ยง ขอให้รีบไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน