ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 2


การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเป็นกรณีชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (เพิ่มเติม) ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้สามารถคืนเงินได้เต็มราคาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมแนะให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เริ่มงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม วันที่ 3 เมษายน 2563 นี้นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 ndash; 04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมมิให้โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับผู้โดยสารเดินทางลดลง การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีขบวนรถที่งดเดินในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 3 เมษายน 25631. สายเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป - กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพ ndash; เชียงใหม่) - ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพ ndash; เด่นชัย ndash; กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพ ndash; เชียงใหม่)2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ขบวน (ไป - กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี) - ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)3. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป - กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ ndash; หาดใหญ่ ndash; กรุงเทพ) - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ ndash; หาดใหญ่ ndash; กรุงเทพ) - ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช ndash; กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพ ndash; กันตัง ndash; กรุงเทพ) งดเดินขบวนรถวันที่ 4 เมษายน 25631. สายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป - กลับ) - ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่ ndash; กรุงเทพ)2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป - กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี) - ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ)3. ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน 4. ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง ndash; บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน) วันที่ 5 เมษายน 25631. ขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ) 2. ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) 3. ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ) วันที่ 7 เมษายน 25631. สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ)2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ) - ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) - ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)3. สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ)4. ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ) 5. ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ) 6. ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) 7. ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) การรถไฟฯ พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถลงตามสถานการณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุผู้โดยสารขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 เสียชีวิตบนขบวนรถ


กรณีที่มีข่าวผู้โดยสารเสียชีวิต บนขบวนรถพิเศษทักษิณที่ 37 (กรุงเทพ ndash; หาดใหญ่) วันที่ 30 มีนาคม 2563 ระหว่างขบวนรถจอดที่สถานีทับสะแก เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นทำการช่วยเหลือ และปรากฏว่าผู้โดยสารได้เสียชีวิต นั้นนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้โดยสาร (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) ถือตั๋วโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้นที่ ๒ ขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 วันที่ 30 มีนาคม 2563 คันที่ 4 เลขที่ 28 เดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อ ndash; สุไหงโกลก เสียชีวิตบนขบวนรถ นำศพดำเนินการชันสูตรที่โรงพยาบาล อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนรถถึงสถานีทับสะแก เวลา 22.30 น. สอบสวนเบื้องต้นได้รายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจพบหลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ประเทศปากีสถาน ออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18.13 น. เวลาท้องถิ่นว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน 2. ผู้โดยสารเข้าซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.27 น. ที่สถานีชุมทางบางซื่อ เพื่อที่จะเดินทางในวันที่ 30 มีนาคม 2563 3. วันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้โดยสารขึ้นรถไฟตามตั๋วโดยสารที่สถานีบางซื่อ ขณะเดินทางมีอาการไอ และอาเจียน เมื่อขบวนรถถึงสถานีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สถานีหัวหินนำเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองของเทศบาลหัวหินขึ้นตรวจสอบผู้โดยสารบนขบวนรถ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 36 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการไอหรืออาเจียนแล้ว และแนะนำให้ผู้โดยสารลงพักรักษาตัวที่สถานีหัวหิน แต่ผู้โดยสารยืนยันจะเดินทางต่อ จนกระทั่งเวลา ประมาณ 22.15 น. เจ้าหน้าที่บนขบวนรถพบผู้โดยสารดังกล่าว ล้มนอนอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ จึงแจ้งและหยุดขบวนรถที่สถานีทับสะแก เจ้าหน้าที่สถานีทับสะแกแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นขึ้นทำการช่วยเหลือ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นว่าผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว จึงทำการปลดรถโดยสารคันดังกล่าวออกจากขบวนที่สถานีทับสะแก และย้ายผู้โดยสารจำนวน 15 คน โดยสารกับตู้อื่น เพื่อรอพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพแล้วนำศพ ส่งชันสูตรหาสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลทับสะแก 4. วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับสะแกว่าผู้โดยสารเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว เบาหวาน แต่ได้นำสารคัดหลั่งของผู้เสียชีวิตส่งตรวจ COVID-19 5. การรถไฟฯ ได้ร่วมกับนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารคันดังกล่าวเมื่อวันที่ 31มีนาคม 2563และเมื่อวันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2563) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีหนังสือ แจ้งว่าผู้โดยสารเดินทางกับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เบื้องต้น การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1. การรถไฟฯ ร่วมกับนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารคันดังกล่าวครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ว ขณะนี้กักรถโดยสารคันดังกล่าวอบยาก่อนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคครั้งที่ 2 อีกครั้งก่อนออกให้บริการ 2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยการแจ้งรายชื่อผู้โดยสารร่วมในรถคันดังกล่าวจำนวน 15 คน ให้สาธารณสุขจังหวัดสงขลาติดตามดำเนินการต่อไป 3. ดำเนินการกักตัวพนักงานที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้เสียชีวิต ได้แก่ พนักงานสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อจำนวน 2 นาย พนักงานรักษาความปลอดภัยของเอกชนจำนวน 1 นาย พนักงานขบวนรถจำนวน 7 นาย ตำรวจรถไฟประจำขบวน 1 นาย 4. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่สถานีชุมทางบางซื่อ และสถานีทับสะแก เรียบร้อยแล้วสำหรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น การรถไฟฯ ได้มีการคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการที่สถานีรถไฟทุกครั้ง หากพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการเดินทาง หากจําเป็นต้องเดินทางขอให้มีใบรับรองแพทย์แสดง และกรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันตนก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ ได้ข้อความร่วมมือในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัว และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ควรงดการเดินทาง เว้นแต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีความจําเป็นตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน