ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์


เนื่องด้วยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ จึงจำเป็นต้องแยกช่วงวันเดินทางเป็น 2 เว็บไซต์ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างโดยคลิกที่นี่ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงานโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมเดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย รวมทั้งได้ร่วมรับฟังบรรยายการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ บริเวณบ้านนาดี ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว โดยมีผู้บริหารระดับสูงประจำจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางรางและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ และผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟทางคู่ ที่สำนักงานสนามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งได้ลงศึกษาดูงานข้อเท็จจริงในพื้นที่การก่อสร้างโครงการ ณ จุดตัดทางรถไฟ บ้านถนนนาดี อ.สีคิ้ว , พื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง อ.สูงเนิน, พื้นที่การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเส้นทางรถไฟ ณ บริเวณแนวเส้นทางการก่อสร้าง อ.ปากช่อง และโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย (กลางดง-ปางอโศก)

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน