ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ รับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น 2. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน) 3. กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 4. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ เผยสถิติเกิดอุบัติเหตุด้านโดยสารรถไฟ ช่วง 7 วันในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 9-15 เม.ย.64 ลดลงเหลือศูนย์ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียว


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารขบวนรถไฟช่วง 7 วันในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564 มีสถิติลดลงเหลือศูนย์ โดยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขบวนรถตกราง ยานพาหนะชนรถไฟ ผู้โดยสารตกจากขบวนรถ ปัญหาจากอาชญากรรม หรือบริเวณจุดตัดทางลักผ่านแม้แต่ครั้งเดียว รวมถึงไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเดินทางโดยรถไฟตลอดเทศกาลในปีนี้ทั้งนี้สถิติอุบัติเหตุที่ลดลงเหลือศูนย์ เป็นผลจากการดำเนินมาตรการอำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเดินทางของผู้โดยสาร การสั่งการแก้ไขเหตุอันตราย รวมถึงได้กำชับให้พนักงาน นายสถานี พนักงานรักษารถ พนักงานห้ามล้อ พนักงานกั้นถนน พนักงานขับรถ พนักงานช่างเครื่อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตรวจสอบสภาพรถจักร รถพ่วง อุปกรณ์ล้อเลื่อนต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานขณะเดียวกันยังได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดบนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ โดยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานีตำรวจภูธร เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายเตือน ป้ายอาณัติสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางบริเวณจุดตัดหรือทางลักผ่านรถไฟ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยระหว่างโดยสาร ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร ห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสาร ห้ามขึ้นรถในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เป็นต้นนายเอกรัชกล่าวด้วยว่า การรถไฟฯ ยังคำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมีการจัดขบวนรถโดยสารให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดndash;19 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ก่อนเข้าในพื้นที่ของการรถไฟฯ การตั้งจุดบริการแอลกอฮอลล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง รวมถึงลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ ที่แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน