ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ ประกาศเพิ่มบริการ ขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 18 ขบวนรองรับช่วงเปิดเทอม เริ่ม 14 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสถานบันการศึกษาเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 18 ขบวน ในเส้นทางสายสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้1. สายเหนือ 4 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ ndash; นครสวรรค์ ndash; กรุงเทพ (เปลี่ยนเป็น อยุธยา ndash; นครสวรรค์ ndash; อยุธยา) - ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ ndash; บ้านตาคลี ndash; กรุงเทพ2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน - ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ ndash; ชุมทางแก่งคอย ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี ndash; ลำชี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี ndash; สำโรงทาบ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ ndash; นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี ndash; อุบลราชธานี ndash; ลำชี 3. สายใต้ 6 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี ndash; ประจวบคีรีขันธ์ ndash; ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี ndash; น้ำตก ndash; ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก ndash; น้ำตก ndash; ชุมทางหนองปลาดุก (เปลี่ยนเป็น กาญจนบุรี ndash; น้ำตก ndash; กาญจนบุรี)ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟฯ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวบ้านถูกไฟไหม้ 6 ครัวเรือน


วันนี้ (12 มิ.ย. 64) นายรอยือมี มะรอเซะ หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 4 รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 พร้อมด้วยผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวพนักงานรถไฟที่บ้านพักได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บ้านพักพนักงานรถไฟพื้นที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีบ้านพักเสียหายทั้งหมด 6 หลัง พร้อมทั้งได้เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวจาก นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ นายสุชีพ สุขว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ และนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ให้กับครอบครัวผู้ที่ประสบภัยเหตุอัคคีภัยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลังคาเรือนนอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่กาชาดประจำจังหวัดสงขลา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้เพิ่มเติมอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน