ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) ณ สถานีกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ldquo;ศาสตร์ศรัทธาrdquo; ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ และ นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายวรวุฒิ มาลา กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในเส้นทางต่างๆหลายเส้นทาง โดยจัดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยว การรถไฟฯ จึงได้นำขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 เส้นทางกรุงเทพ ndash; สวนสนประดิพัทธ์ มาสนับสนุนโครงการ ldquo;ศาสตร์ศรัทธาrdquo; (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) โดยเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ldquo;ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้งrdquo; (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพ ndash; สวนสนประดิพัทธ์ มาลงที่สถานีเพชรบุรีเดินทางท่องเที่ยวต่อด้วยการใช้รถเล้ง (รถท้องถิ่นเพชรบุรี) นำเที่ยวฟรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สามารถท่องเที่ยวชมความงามและเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสัมผัสความอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการ quot;ศาสตร์ศรัทธาquot; (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) ได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศในรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟในราคาประหยัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายวรวุฒิฯ กล่าวต่อว่า โปรแกรม ldquo;ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้งrdquo; (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรีจะเริ่มให้บริการเที่ยวแรกในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว จะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.30 น. ถึงสถานีเพชรบุรี เวลา 09.44 น. เดินทางต่อด้วยรถเล้ง รถสองแถวเล็กท้องถิ่น (ฟรี) เที่ยวพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปสุดคลาสสิกที่มีอายุกว่า 100 ปี สักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร เที่ยวชุมชนริมน้ำเมืองเพชร และชุมชนคลองกระแชง ยลเสน่ห์เมืองเพชร ที่มีชีวิต กิน แชะ ช็อป อาหารอร่อยขึ้นชื่อเมืองเพชร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงซอสพริก ข้าวแช่เมืองเพชร ก๋วยจั๊บน้ำข้น ลอดช่องน้ำตาลโตนด เที่ยวชมวัดใหญ่สุวรรณาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเมืองเพชร พระพุทธรูป พระบาท 6 นิ้ว UNSEEN เมืองเพชร เดินทางถึงวัดพระนอน สักการะพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 กว่าปี ก่ออิฐถือปูนยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึงฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย และ เดินทางกลับด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์ ndash; กรุงเทพ ที่ 912 เวลา 16.31 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 19.30 น.ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวโครงการ ldquo;ศาสตร์ศรัทธาrdquo; ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดจองตั๋วโดยสารก่อนเดินทางได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ครั้งที่สอง


การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ครั้งที่สอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Vwish จังหวัดขอนแก่น นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (โครงการพีพีพี) พ.ศ. 2556 ldquo;การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ จึงได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ครั้งที่สอง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้อง Borrirak 1 โรงแรม Vwish อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดrdquo; นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น เบื้องต้นแบ่งการพัฒนาเป็น 5 แปลง บนพื้นที่ 108 ไร่ ประกอบด้วย โซนบี 16.2 ไร่ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณย่านสถานีรถไฟ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และค้าปลีก ขณะที่โซนซีและโซนดี 16.5 ไร่ พัฒนารองรับโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า โซนอี 58.6 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสนุก และพื้นที่สันทนาการ และพื้นที่โซนเอฟ 8 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ประเภทกลุ่มอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟฯ ส่วนพื้นที่โซนเอได้มีการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่นับรวมอยู่ในโครงการนี้ldquo;โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ถือเป็นโครงการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูงของการรถไฟฯ โดยจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โครงการรถไฟทางคู่ รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา ผ่านมายังสถานีในอนาคตrdquo;สุดท้ายนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าขั้นตอนการจัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำเนินโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำผลที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้สอดคล้องในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน