ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางล่วงหน้าก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2562 รวมจำนวน 403,639 ราย


การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางล่วงหน้าก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2562 รวมจำนวน 403,639 ราย พร้อมคาดประชาชนใช้บริการรถไฟเดินทางไปกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยเพิ่มขบวนรถพิเศษอีก 15 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถปกติจนเต็มหน่วยลากจูงทั้ง 242 ขบวน รองรับการเดินทางได้ถึงวันละ 100,000-120,000 คนนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2562 พบว่า มีประชาชนใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ล่วงหน้าจำนวนมาก โดยตลอด 4 วัน มีผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟทั่วประเทศทั้งสิ้น 403,639 รายทั้งนี้พบว่า วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นวันที่ประชาชนใช้รถไฟเดินทางมากสุดจำนวน 92,372 ราย รองลงมาเป็นการเดินทางวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 86,602 ราย การเดินทางวันที่ 7 เมษายน 2562 จำนวน 63,137 ราย และเดินทางวันที่ 8 เมษายน 2562 จำนวน 64,069 ราย สำหรับเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ จำนวน 149,725 ราย รองลงมาเป็นสายอีสาน จำนวน 105,463 ราย สายเหนือ จำนวน 83,163 ราย สายตะวันออก จำนวน 44,383 ราย สายมหาชัย จำนวน 17,160 ราย และสายแม่กลอง จำนวน 3,745 ราย ldquo;การรถไฟฯประเมินว่าแม้จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ล่วงหน้าไปแล้ว แต่ก็ยัง คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้รถไฟเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11-17 เมษายน 2562 อีกจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทำให้หยุดยาวรวม 5 วัน ประกอบกับขณะนี้มียอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเต็มหมดทุกที่นั่งแล้วrdquo;นายวรวุฒิกล่าวว่า อย่างไรก็ตามระหว่างนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้มีการจัดมาตรการอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเพียงพอรองรับการเดินของพี่น้องประชาชนทุกคน ไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างตามสถานีตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน โดยได้มีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 242 ขบวน นอกจากนี้ยังได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 18 ขบวน แบ่งเป็นเที่ยวไป ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 จำนวน 8 ขบวน และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2562 จำนวน 10 ขบวน สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารสูงสุดถึง 100,000-120,000 คนต่อวันทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟฯ คาดหวังว่าในการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยอย่างเข้มข้น จะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และเดินทางไปกลับได้อย่างสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2562 แก่ผู้บริการระดับสูง และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการของการรถไฟฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใสสูงสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ldquo;การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐrdquo; ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คนนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดldquo;ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติขององค์กรไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการปฏิบัติงาน นโยบายด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นโยบายด้านการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน นโยบายด้านการมีส่วนร่วม และนโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อผลักดันให้การบริหารงานขององค์กรมีคุณธรรม เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนของการรถไฟฯ ให้พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งอื่นๆ อย่างทั่วถึงนายสุพจน์ เผยต่อว่า สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดคำถามที่ต้องตอบและเผยแพร่ทาง Website ของการรถไฟฯ จำนวน 48 คำถาม ซึ่งได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้านจากครั้งก่อน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านรายละเอียดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการประเมิน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้องค์กรที่เข้าร่วมการประเมิน ได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพldquo;การจัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้ จึงคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพนักงานและผู้บริหารของการรถไฟฯ เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประเมิน ITA และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยดำเนินไปได้อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ช่วยลดการทุจริตของประเทศให้น้อยลง ขณะเดียวกันยังถือเป็นภารกิจที่คนรถไฟ ทุกฝ่าย ทุกสำนักงาน ต้องให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของการรถไฟฯให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุดต่อไปrdquo;

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน