รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านบำรุงทางในตำแหน่งช่างฝีมือ1(คนงาน) จำนวน 1 อัตรา