CSR Activity

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกิจการ เรียนรู้ถึงการพัฒนากิจการของการรถไฟฯ ที่มีอย่างต่อเนื่อง

   วันนี้ (14 มกราคม 2562) เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน สยามสามไตร เดินทางมาทัศนศึกษาที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ในโอกาสนี้ได้พาน้อง ๆ เยี่ยมชมหัวรถจักรไอนำ้ ขบวนรถไฟ ตู้โดยสารประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง วิธีการเดินทางด้วยรถไฟที่มีความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ได้ลองซื้อตั๋วโดยสารรถไฟด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้เรื่องรถไฟไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ