CSR Activity

การรถไฟฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR “รถไฟห่วงใย เยาวชน” เพื่อส่งเสริมเติมต่อให้ความฝันของน้องๆ เป็นจริงทุกเส้นทาง

CSR-01 นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ และนายธนพล ดำมณี หัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ นำพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR “รถไฟห่วงใย เยาวชน” เพื่อส่งเสริมเติมต่อให้ความฝันของน้องๆ เป็นจริงทุกเส้นทาง โดยนำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ไปมอบให้ รวมทั้ง ได้ร่วมกันปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร ทาสีรั้วโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 190 ทุน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม ที่ผ่านมา

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email