ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต / รายงานกำกับติดตาม / ผลการดำเนินงาน

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
2
รายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด
Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ