ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พล.ต.ต.ชลอ ศรีสรากร

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

2485 - 2486