ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายจรูญ สืบแสง

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 

2 พ.ย. 2486 - 15 ก.พ. 2488