ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.อ.แสง จุละจาริตต์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 ม.ค. 2508 - 24 ก.พ. 2514