ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 ก.ค. 2494 - 10 ก.ย. 2502