ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายบันยง ศรลัมพ์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

27 ก.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2529