ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่ง

1 ก.พ. 2479 - 10 มี.ค. 2485
11 พ.ย. 2492 - 30 มิ.ย. 2494