ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายอะนะ รมยานนท์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

25 ก.พ. 2514 - 31 ธ.ค. 2516