ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายปุ่น ศกุนตนาค

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

19 ธ.ค. 2488 - 11 พ.ย. 2492