ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเสมอ เชาว์ไว

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

30 ส.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539