ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมหมาย ตามไท

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 มี.ค. 2535 - 29 ส.ค. 2537