ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายธวัช แสงประดับ

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 พ.ค. 2522 - 26 ก.ค. 2525