ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเชิด บุณยะรัตนเวช

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

11 ธ.ค. 2531 - 31 ก.ค. 2532