ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายหิรัญ รดีศรี

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 ต.ค. 2529 - 10 ธ.ค. 2531