ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสง่า นาวีเจริญ

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 

8 มิ.ย. 2519 - 30 เม.ย. 2522