ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.

นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน