ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า