ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน